Sự kiện diễn ra sau
00
00
00
00
NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Sự kiện diễn ra sau
00
00
00
00
NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
CHỦ TỌA VÀ BÁO CÁO VIÊN
CHỦ TỌA VÀ BÁO CÁO VIÊN
program
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
09:00 - 09:15
PHÁT BIỂU KHAI MẠC
PGS. TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
Trưởng Bộ Môn Hồi Sức Cấp cứu Chống Độc - Đại học Y Dược TP.HCM
09:15 - 09:45
THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19
TS. BS. Nghiêm Nguyệt Thu
Giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng - Bệnh viện Bạch Mai
09:45 – 10:15
Thực hành trong điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm và sau khi nhiễm COVID-19 tại khoa Hồi sức Cấp cứu
ThS. BS. Bùi Thị Hạnh Duyên
Trưởng khoa ICU - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
10:15 – 11:15
DINH DƯỠNG TRONG TĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19: TỪ CHỨNG CỨ ĐẾN THỰC HÀNH
TS. BS. Lưu Ngân Tâm
Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy
Chủ tịch Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam (VietSPEN)
11:15 – 11:45
THẢO LUẬN
Chủ tọa và báo cáo viên
11:45 – 11:50
TỔNG KẾT – BẾ MẠC
PGS. TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
Trưởng Bộ Môn Hồi Sức Cấp cứu Chống Độc - Đại học Y Dược TP.HCM
11:50 – 12:00
ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC
program
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
09:00 – 09:15
PHÁT BIỂU KHAI MẠC
PGS. TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
Trưởng Bộ Môn Hồi Sức Cấp cứu Chống Độc -
Đại học Y Dược TP.HCM
09:15 – 09:45
THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG
ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

TS. BS. Nghiêm Nguyệt Thu
Giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng - Bệnh viện Bạch Mai
09:45 – 10:15
Thực hành trong điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm và sau khi nhiễm COVID-19 tại khoa Hồi sức Cấp cứu
ThS. BS. Bùi Thị Hạnh Duyên
Trưởng khoa ICU - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
10:15 – 11:15
DINH DƯỠNG TRONG TĂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19: TỪ CHỨNG CỨ ĐẾN THỰC HÀNH
TS. BS. Lưu Ngân Tâm
Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy Chủ tịch Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam (VietSPEN)
11:15 – 11:45
THẢO LUẬN
Chủ tọa và báo cáo viên
11:45 – 11:50
TỔNG KẾT – BẾ MẠC
PGS. TS. BS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
Trưởng Bộ Môn Hồi Sức Cấp cứu Chống Độc - Đại học Y Dược TP.HCM
11:50 – 12:00
ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC